Starptautiskā akreditācija

Starptautiskās kouču akreditācijas 3 līmeņi

International Coach Federation (ICF) saņēma starptautisku atzinību un popularitāti tieši par savu precīzo un sakārtoto kouču profesionālās akreditācijas sistēmu, kas tiek atzīta visās pasaules valstīs. Tāda akreditācija kalpo potenciālajiem klientiem par garantiju tam, ka koučs pārzina visas nepieciešamās iemaņas profesionāla koučinga veikšanai un strādā saskaņā ar augstiem starptautiskiem standartiem, un stingru ētikas kodeksu.

ICF piedāvā 3 līmeņu akreditācijas sistēmu:

  1. ACC (Asociēts sertificēts koučs), sīkāk lasiet >>>
  2. PCC (Profesionāls sertificēts koučs), sīkāk lasiet >>>
  3. МСС (Sertificēts meistars koučs), sīkāk lasiet >>>

Kā iegūt sertifikāciju?

Lai saņemtu vienu no akreditācijas līmeņiem praktizējošam koučam ir jāizpilda virkni stingru prasību un jāiesniedz attiecīgus dokumentus.

Pirmajam līmenim – АСС:

ACTP ceļš:

1) Pabeigt ICF akreditētu ACTP apmācības programmu.

2) Savākt minimums 100 klientu apmaksātas prakses stundas (pie minimums 8 klientiem).
Pretendentam ir jāiesniedz klientu sarakstu ar nostrādātajām stundām un katra klienta kontaktiem (vārds, е-pasts un/ vai tālrunis).
3) Iemaksāt noteikto summu par dokumentu izskatīšanu un eksāmenu.
4) Nokārtot online eksāmenu.

ACSTH ceļš:

1) Pabeigt ICF akreditētu ACSTH apmācības programmu. Programmas ilgumam ir jābūt ne mazākam par 60 mācību stundām.

2) Savākt minimums 100 klientu apmaksātas prakses stundas (pie minimums 8 klientiem).
Pretendentam ir jāiesniedz klientu sarakstu ar nostrādātajām stundām un katra klienta kontaktiem (vārds, е-pasts un/ vai tālrunis).
3) Nostrādāt vismaz 10 stundas ar kouču-mentoru (kuram ir ACC, PCC vai MCC sertifikācijas līmenis).
4) Iemaksāt noteikto summu par dokumentu izskatīšanu un eksāmenu.
5) Nokārtot online eksāmenu.

Detalizēts akreditācijas ceļš atrodams ICF Global mājas lapā. Rekomendējam uzmanīgi pievērst uzmanību visām detaļām, kas tiek prasītas šī procesa veiksmīgai norisei. Vairāk skatīt šeit >>>

Pēc veiksmīgas visu augstāk aprakstīto akreditācijas līmeņu iziešanas koučs iegūst starptautisku sertifikātu un tiek iekļauts ICF starptautiskajā sertificēto kouču bāzē, kas ir pieejama jebkuram interesentam Federācijas oficiālajā mājas lapā: www.coachfederation.org