21 Sep

Mentors – Tavs atbalsts izaugsmē

Padomu došana jeb mentorings ir zināma jau kopš seniem laikiem. Tad, kad mācekļus sagatavoja sava amata pratēji – meistari. Pavisam vienkārši klātienē nododot savas prasmes un zināšanas, dažādus meistara `knifus`.

Mūsdienās speciālistus sagatavo dažādi tehnikumi, skolas, kursi u.c.. Cik šādi speciālisti ir gatavi darbam kādā konkrētā uzņēmumā, kādiem konkrētiem darbiem? Cik viņi ir gatavi veikt darba pienākumus uzreiz pēc stāšanās amatā? Cik kvalitatīvi jaunais darbinieks paveiks darbu?

Mana pieredze rāda, ka Mentora (cilvēks, kurš profesionāli sniedz atbalstu un padomu) piesaiste darbinieku  attīstībā ir ļoti efektīva. Jo mērķtiecīgs mentorings palīdz efektīvi, salīdzinoši ĪSĀ laika periodā attīstīt darbam nepieciešamās prasmes.

Mentors sniedz pakalpojumu, kurš ietver sevī gan padomu došanu, gan dalīšanos pieredzē, gan koučingu. Mentoringa laikā jaunais speciālists (turpmāk Mentī-cilvēks, kurš pieņem mentora pakalpojumus) spēj attīstīt tieši VIŅAM nepieciešamās prasmes, iegūt vajadzīgās zināšanas, kā arī iegūt atbalstu, kas tik bieži ir vajadzīgs.

Kādēļ izmanto arī koučingu jeb izaugsmes veicināšanu? Koučinga procesā tiek veicināta Mentī prasme atbildēt uz jautājumiem un rast patstāvīgas atbildes, nospraust savus mērķus un realizēt konkrētus rīcības soļus.

Mentorings obligāti  ir nepieciešams koučinga procesā, lai kouči paaugstinātu savas profesionālās kompetences. Pavisam 11 (vienpadsmit) ICF definētas kompetences, kuras ir pamatā profesionāla kouča sniegumam. Skatīt vairāk http://www.ikigai.lv/lv/mentorings/. Jā, vismaz 10 mentorstundas ir obligāti nepieciešamas, lai iegūtu ACC (un tālāk PCC, MCC). Īstenībā, tam nevajadzētu būt obligātam  noteikumam, bet gan pašsaprotamai vajadzībai ikvienam koučam – pašizaugsme, pašattīstība.

Ar Mentora atbalstu Mentī iegūst spēju efektīvi attīstīt savas vājās puses un izmantot savas stiprās puses. “ Džoharī loga” viens no laukiem ir tāds, kuru ļoti skaidri saskata Mentors, taču nemaz par to nezina pats Mentī. Un šeit ir tas būtiskais akcents, dēļ kā Mentors vienkārši ir nepieciešams – palīdzēt ieraudzīt to, ko pats neredzi un nezini.

Kurš ir Tavs MENTORS?

Inita_Luka-circleRakstu sagatavoja:
Inita Lūka, ACC, individuālais un komandu koučs, mentors