ICF (Starptautiskā Kouču Federācija)

ICF – pasaulē lielākā nekomerciāla profesionālo kouču biedrība un resurss tiem, kuri meklē kouču pakalpojumus. Federācijā ir biedri-profesionāļi no visas pasaules, tai skaitā, līderības, biznesa un lifekouči.

Biedrība izveidota 1995.gadā. Šobrīd tajā jau ir

vairāk kā 19 000 biedri
160 pārstāvniecības
100 valsts

ICF darbība veltīta profesijas un koučinga attīstībai, nosakot augstus profesionālos standartus, sniedzot neatkarīgu sertifikāciju un veidojot akreditētu kouču resursu visā pasaulē.

ICF galvenais mērķis – sekmēt profesionālā koučinga mākslas, zinātnes un prakses attīstību

ICF pamatdarbības

ICF veicina

– palīdz cilvēkiem atrast koučus, kas vislabāk ir piemēroti viņu prasībām;
– atbalsta un veicina koučinga profesijas attīstību;
– veido programmas, lai uzturētu un modernizētu profesijas standartus;
– veic programmu akreditāciju, kas ir zelta standarts koučiem visā pasaulē;
– rīko ikgadējās vispasaules konferences un citus mācību un izglītojošos pasākumus koučiem.

ICF palīdz Radīt

caur apmācību un koučinga profesijas virzību. ICF izziņu dienests un PR plāns ir šī procesa neatņemamas sastāvdaļas.

ICF atbalsta

veidojot kopienas atmosfēru Federācijas locekļu vidū. Ikgadējās konferences, pareiza komunikācija un vietējo pārstāvniecību darbs ir galvenie instrumenti tās sasniegšanai. Lai saglabātu koučinga profesijas veselumu un drošību, ICF aktīvi nodarbojas ar programmu attīstību juridiskā nodrošinājuma, regulēšanas un akreditācijas jomās – un tas ir serviss koučiem un to klientiem.

ICF pirmā svarīguma mērķis

izvirzīt organizāciju uz nākamo līmeni un kļūt par vienotu spēcīgu koučinga profesijas balsi, nodrošinot vērtības pieaugumu tās locekļiem.

ICF mērķi

 • Sadarbībā ar „ICF Global” – vadošo bezpeļņas kouču organizāciju pasaulē, kļūt par galveno resursu bāzi koučinga attīstībai Latvijā.
 • Popularizēt un nodrošināt koučinga industrijas augstos profesionālos un ētiskos standartus, attīstot un popularizējot „ICF Global” izstrādāto Starptautisko ētikas kodeksu un profesionālos standartus, kā arī veicināt kouču starptautisku akreditāciju.
 • Informēt sabiedrību par vērtībām un priekšrocībām darbā ar kouču un to ieguldījumu sabiedrībā kopumā.
 • Veicināt biedrības profesionālo izaugsmi un tās garu, izstrādājot un organizējot dažādus pasākumus, kā arī tikšanās un savstarpējās komunikācijas iespējas biedrības biedriem.
 • Uzturēt ciešu sadarbību ar „ICF Global” kolēģiem visā pasaulē, lai nodrošinātu Latvijas kouču profesionālās izaugsmes iespējas.
 • Publiski paust biedrības biedru kopējo viedokli.
 • Sadarboties ar citām organizācijām un institūcijām, kuru darbības un izstrādātās programmas atbilst „ICF.LV” misijai un mērķiem.

ICF filozofija un koučinga definīcija (The ICF Philosophy And Definition Of Coaching)

Starptautiskā Kouču Federācija pieturas pie tās koučinga formas, pie kuras tiek cienīta klienta personiskā un profesionālā pieredze, un katrs klients tiek novērtēts, kā radoša, resursiem bagāta un pilnvērtīga personība. Balstoties uz šo fundamentu, kouči uzņemas atbildību:

 • Atklāt, noskaidrot un pieturēties pie tiem mērķiem, kurus vēlas sasniegt klients.
 • Stimulēt klienta patstāvīgos atklājumus.
 • Atklāt klienta izstrādātos lēmumus un stratēģijas.
 • Uzskatīt klientu par atbildīgu un uzticamu.

Profesionālais koučings – ir sadarbība, kas palīdz klientiem sasniegt reālus rezultātus savā personiskajā un profesionālajā dzīvē. Ar koučinga procesa starpniecību klienti padziļina savas zināšanas, uzlabo savu lietderības koeficientu un paaugstina dzīves kvalitāti. Katrā tikšanās reizē klients izvēlas sarunas priekšmetu, bet koučs klausās un piedalās piezīmju un jautājumu veidā. Tāda mijiedarbība noskaidro situāciju un mudina klientu darboties. Koučings paātrina klienta pašpilnveidošanās procesu, atverot tam plašāku izvēli. Galveno uzmanību koučings pievērš tam, kurā punktā klients atrodas šobrīd un ko viņš ir gatavs izdarīt, lai nokļūtu tur, kur viņš grib būt rīt.
Koučinga definīcija (Definition Of Coaching)

Ētikas zvērests (Pledge Of Ethics)

Es, profesionāls koučs, atzīstu un cienu savas morālās saistības klientu, kolēģu un visas sabiedrības priekšā. Zvēru ievērot ICF Goda Kodeksu, apieties ar visiem cilvēkiem cienīgi, kā ar līdzvērtīgām un brīvām personībām, un piekopt šīs normas komunicējot ar tiem, kurus es trenēju. Ja es pārkāpšu šo zvērestu vai ICF Goda Kodeksu, atzīstu ICF pilnīgas tiesības saukt mani pie atbildības par nodarīto. Turklāt, kā savu atbildību par pārkāpumiem, es atzīstu ICF tiesības atņemt man piederību ICF vai ICF sertifikātu.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
BACK