15 Apr

Sistēmiskais koučings – cita līmeņa risinājumi biznesam un dzīvei

Š.g.30.aprīlī Systemic Constellations Center Riga svinēs latviešu valodā tulkotās Jana Jakoba Stama un Bibi Šreuderes grāmatas “Sistēmiskais koučings” atklāšanas svētkus, tādēļ šoreiz nedaudz vairāk pastāstīsim par to, kas tad ir sistēmiskais skatījums koučingā, un, ar ko sistēmiskais koučings atšķiras no citām pieejām.

Ar ko sistēmiskais koučings ir īpašs?

Sistēmiskais koučings savā būtībā ir par to, kā ar sistēmiskā skatījumā balstītām zināšanām, ar jautājumu palīdzību, iespējams atbalstīt organizācijas un individuālus klientus pārmaiņu procesā. Atšķirībā no klasiskā koučinga, sistēmiskajā skatījumā izmanto plašākus informācijas avotus – ne tikai klienta mentālo vai apzināto informāciju, bet visu to, kas pieejams caur klientu, viņam esot kontaktā ar ģimenes, organizācijas un citām sistēmām, kuru daļa viņš ir. Mēs varam iedomāties sevi, kā hologrammu, kura satur visu pilnu informāciju. Ja šo hologrammu sadala gabaliņos, (un iespējams tas ir stāvoklis, kādā mēs atrodamies), katrs no gabaliņiem satur to pašu pilnu informāciju, tikai tā nav uzreiz pieejama. Ir jāpieliek pūles un tam nepieciešams ārējs atbalsts, piemēram, sistēmiskā koučinga konsultācijas, lai trūkstošo, nepieejamo informāciju padarītu pieejamu un izmantojamu.

Sistēmiskais koučings ir lēns, dažreiz tie ir daži jautājumi, kas izraisa dziļu pārmaiņu procesu, jo mēs varam piekļūt būtiskām lietām samazinot savu domu ātrumu un atveroties sistēmiskā līmeņa zināšanām. Labas sistēmiskā koučinga sesijas rada paliekošas pārmaiņas cilvēka dvēselē, tā maina viņa skatījumu uz dzīvi, kas atspoguļojas uzvedības, paradumu, domāšanas un rīcības izmaiņās.

Kā mēs esam saistīti ar sistēmām?

Sistēmiskajās apmācībās dalībnieki ar laiku sāk izprast, ka viņi ir ne tikai atsevišķas personas, bet ir vienlaicīgi arī neatraujami saistīti ar “kaut ko lielāku” – ar visdažādākajām sistēmām, kuru daļas mēs esam. Šī ir mūsu saistība ar, piemēram, valsti kā sistēmu, profesiju, organizāciju, komandu, departamentu, dažādām organizācijām (darba, interešu, izglītības kontekstā), utt. Šo saistību mēs varam izjust kā patīkamu vai nepatīkamu, mēs varam gūt no tās labumus, vai – tieši pretēji – ciest zaudējumus. Šī saistība mūs ietekmē arī tad, ja mēs par to pat nenojaušam, ignorējam, ienīstam – vai mēs to vēlamies, vai nē, sistēmā notiekošais tiešā vai netiešā veidā, ietekmē mūsu labklājību.

Bieži, kad mēs saskaramies ar sarežģījumiem darbā, biznesā, ģimenes attiecībās vai veselības jautājumos, mēs saskaramies ar konkrētiem simptomiem, bet mums ir grūti izprast šo procesu cēloņus. Savā veidā, simptomi dara priekš mums lielu darbu – tie burtiski liek mums apstāties un apskatīties uz to, kas ar mums notiek. Varam gadiem mēģināt “pievarēt” simptomus, saņemties, būt disciplinētāki, motivētāki, darīt vairāk, utt., taču simptomi nemainās. Saskaroties ar kādu problēmu savā dzīvē, mūsu dabiskā vēlme ir tikt no tās vaļā. Tieši dziļa izpratne par dzīvas sistēmas darbības principiem, kas ir sistēmiskā koučinga pamatā, ļauj uz šo situāciju klienta interesēs apskatīties no citas puses.

Domājot sistēmiski, klients var atrisināt savu situāciju un atjaunot labklājību, tikai esot saskaņā ar lielāku kopumu. Vēl vairāk, ja klienta personiskās intereses un tas, ko viņš uzskata par izaicinājumu vai problēmu, nav saskaņā ar lielākas sistēmas interesēm jeb augstākstāvošu kārtību, klienta intereses un mērķi vienkārši nenotiek neatkarīgi no pieliktās piepūles, ieguldītās naudas un laika. Šis bieži ir kā atbilde klientam, kuram sajūta, ka jau ilgstoši ceļā uz mērķi viņš it kā skrien ar galvu aizvērtās durvīs.

Kad citi nedara to, ko mēs vēlamies

Liela daļa klientu vēlas, lai mainītos cilvēki viņiem apkārt – dzīvesbiedri, bērni, tiešais vadītājs, organizācijas īpašnieku vērtības, valdība, laika apstākļi utt. Piemēram, bērna uzvedības un sekmju jautājumi, par kuriem tik bieži pārdzīvo vecāki, ir simptomi dziļāka līmeņa jautājumiem, kuriem, iespējams, vecākiem jāpievērš uzmanība. Tos izskatot kā bērnu prāta, uzvedības, paradumu jautājumus mēs bieži nerodam risinājumus. Ar problemātisku uzvedību vai sekmēm bērni neapzināti kalpo savai ģimenes sistēmai, ar lielu mīlestību.

Ar savu uzvedību viņi neapzināti izgaismo slēptos konfliktus starp abiem vecākiem, nesaskaņas starp iepriekšējam paaudzēm, kā arī zaudējumus, uz kuriem neviens no pieaugušajiem dažādu iemeslu dēļ ģimenē nevēlas skatīties. Jo tas sāp. Jo tas nav ērti. Jo tad vairs nekas nepaliek pa vecam. Ko mēs iegūstam – sistēmas labklājība ir pirmajā vietā. Pat ja bērni un vecāki izjūt šīs dinamikas kā ierobežojumus un problēmas, tās pastāv tik ilgi, kamēr vecāki vairs nevar ar tām nerēķināties.

Līdzīgi notiek arī organizācijās un biznesā. Dažkārt, konflikti nodaļas līmenī atspoguļo neatrisinātus konfliktu augstākā līmenī. Dažkārt, organizācijas cīnās par pārdošanas rādītāju sasniegšanu un tas izrādās neiespējami, jo pārdevēji ir neapzināti lojāli citiem produktiem vai vērtībām. Mēdz būt situācijas, kad organizācijas izmisīgi cenšas pārdot esošos pakalpojumus, bet kaut kādā veidā organizācijas kā vienotas sistēmas “liktenis” jau sen prasa fundamentālu pārkārtošanos, nevis restrukturizāciju, bet pilnīgi jaunu pieeju lietām. Mēdz gadīties, ka organizāciju vadītājiem ir apgrūtināta vadīšana, jo viņi tikai daļēji ir pieejami šai savai lomai – liela daļa viņu neapzinātās enerģijas kavējas pie iepriekšējā nozīmīgā projekta. Arī izdegšana, no sistēmiskā viedokļa, bieži norāda uz to, ka cilvēks pēc būtības dara ne savu darbu. Jo darot savu darbu mēs zinām, kad ir sākums un kad ir beigas, bet neapzināti darot svešu darbu vai darot to par daudziem, mēs nevaram apstāties, kamēr neesam izdeguši.

Kam piemērota sistēmiskā koučinga apmācību programma?

  • Koučiem, kas vēlas turpināt savu izglītošanās procesu. Tiem, kas pabeiguši bāzes koučinga apmācības un vēlas strādāt ar cilvēkiem, apmācību process kļūst par būtisku dzīves sastāvdaļu visa mūža garumā. Tas ir lielisks atbalsta un pašizziņas veids, kā arī drošs veids šo kouču klientiem.
  • Ikvienam, kurš ir saskāries ar sistēmisko sakārtojumu praksi organizāciju vai ģimenes kontekstā. Sistēmiskais koučings ir balstīts uz tiem pašiem sistēmiskajiem principiem, kuri tiek izmantoti, vadot sistēmiskos sakārtojumus. Sistēmiskajā koučingā mēs tikai trenējam citas iemaņas – nevis fasilitēt sistēmiskos sakārtojumus, bet strādāt ar klientiem koučinga dialoga veidā, izmantojot koučingam raksturīgo sarunu formu un koučinga kompetences.
  • Vadītājiem, kuri ikdienā strādā ar cilvēkiem. Sistēmiskais koučings ir lielisks veids, kā izprast situācijas un notikumus savā organizācijā, strādāt apmācību programmas laikā pie saviem problēmjautājumiem, veidojot stabilu pamatu attīstībai. Dažreiz, tas nodrošina “kvantu lēcienu” gan organizācijai, gan pašam vadītājam!
  • Ikvienam, kurš jūt, ka pienācis laiks personīgām pārmaiņām, kam ir gatavība risināt savus jautājumus un apgūt jaunas iemaņas.

Kad ieteicams meklēt sistēmiskā kouča atbalstu

  • Problēma, jeb jautājums pastāv jau ilgāku laiku. Piemēram, uzņēmumā ilgstoši neizdodas izveidot jaunu veiksmīgu produktu; ilgstoši novērojama kadru mainība kādā organizācijas struktūrvienībā; grūtības uzsākt jaunu biznesu, darbu, attiecības; grūtības aiziet no vecā biznesa, darba, attiecībām.
  • Kad nav skaidrs, kas rada problēmu starp kolēģiem rodas nepamatoti konflikti; vērojams enerģijas trūkums; cieņas trūkums starp organizācijas struktūrvienībām, izvairīšanās no atbildības lielākajā daļā organizācijas struktūrvienību, neizprotamas neveiksmes.
  • Problēmu ir mēģināts atrisināts ar parastām metodēm, bet tas nav izdevies. Piemēram, nesaprotam, kādēļ komanda nesastrādājas, kaut komandai ir bijis saliedēšanas pasākums, apmācības par laika menedžmentu, sadarbību u.c.; ilgstoši neizdodas ieviest kādas pārmaiņas, pāriet uz jaunu tirgu, klientu segmentu, produktu, pie kam izmēģināti visi menedžmentā pieejamie risinājumi. Personīgā kontekstā tā varētu būt sajūta, ka ceļā uz mērķi viss jau ir tūkstošreiz pārdomāts, pāranalizēts, izmēģināts, nekas jau vairs nelīdz. Globāls enerģijas trūkums, sajūta, ka neesi savā vietā, vai ka kaut kas neļauj virzīties uz priekšu.

Vairāk par sistēmiskā koučinga un citām ar sistēmisko pieeju saistītām apmācību un attīstības iespējām, mūsu mājas lapā www.constellationsriga.lv. Tuvākās sistēmiskā koučinga apmācības sāksies jau 29. maijā. Tāpat, sākot ar 30. aprīli, pie mums varēsiet iegādāties sistēmiskā koučinga grāmatu latviešu valodā.

Rakstu sagatavoja:

Santa-LeibovicaSanta Leiboviča (PCC)

Sistēmiskais un vadības komandu koučs,

un

Iveta_Apine smallIveta Apine

Vadības, sistēmiskais koučs
Sistēmiskā konsultante, sistēmiskā darba trenere
+371 27448888