04 Oct

Supervīzija koučiem – kāpēc tādas vajadzīgas un kur meklēt?

Es saskāros ar supervīzijām, studējot psihoterapiju un atklāju, cik ļoti daudz tas palīdz man saprast sevi attiecībās ar klientiem, saprast klientu, viņa pasaules uztveri un rast idejas, kad jūtu, ka sadarbības process nevirzās uz priekšu. Manu kolēģu un pieredzējuša supervizora redzējums atklāja to, kas manā perspektīvē bija palicis ēnā vai pat izslēgts no mana redzes loka. Supervīzijas (strukturēts, profesionālo refleksiju stimulējošs process profesionāļu grupā, ko vada pieredzējušāks kolēģis) un kovīzijas (līdzīgs process, kurā tiekas profesijas kolēģi bez supervizora) ir neatņemama psihoterapeita profesionālās higiēnas daļa. Mūsdienās supervīziju izmanto ļoti plaši – arī sociālie darbinieki, tiesneši, skolotāji, uzņēmēji, vadītāji un tagad arī kouči.

Koučinga supervīzija attīsta apzināšanos par to, kā uztveram pasauli, kas notiek mūsos noteiktos sadarbības momentos ar klientiem. Tādējādi mēs mācāmies par to, kādu iespaidu uz mums atstāj mūsu klienti un varam reaģēt jau daudz viedākā, apzinātākā veidā. Supervīzija fokusējas uz dinamikām, kas norit starp kouču un klientu, kā arī citiem atslēgas elementiem koučinga sarunas sistēmā. Tā rezultātā mēs pāri saturam varam ieraudzīt kontekstu – attiecību, organizācijas vai ekonomisko. Tas nemanāmi, bet spēcīgi ietekmē katru koučinga sarunu. Pārmaiņas notiek attiecību pārbaudījumos un grūtībās. Attiecību apzināšanās un izpratne ļauj koučam virzīties no funkcionāla koučinga uz dziļu un transformējošu sarunu, kas atzīst dzīves, attiecību un sistēmas ietekmi.

Kā atšķiras supervīzija no mentoringa koučingā?

Mentorings koučingā fokusējas galvenokārt uz koučinga prasmju attīstību. Savukārt supervīzija piedāvā koučam daudz bagātākas un plašākas attīstības un atbalsta iespējas. Supervīzijā koučs tiek aicināts daudz vairāk fokusēties uz to, kas notiek viņa paša procesā, attiecībās ar klientu un kur personiskais sāk pārmākt profesionālo.

Kur meklēt supervīziju?

Domāju, ka Latvijas profesionālie kouči, kuri ikdienā strādā šajā profesijā, ir pelnījuši izmantot supervīzijas priekšrocības, lai profesionāli attīstītos un spētu sniegt saviem klientiem labāko. Tāpēc aicinu koučus izmantot supervīziju savai attīstībai.

Atcerieties par to, ka mūsdienu tehnoloģijas un saziņas līdzekļi sniedz iespējas strādāt ar supervizoriem un pieredzējušiem koučiem visā pasaulē. Meklējiet koučus, kuri sasnieguši PCC vai MCC līmeni. Šeit vairāk informācijas par ICF nostāju supervīziju sakarā https://coachfederation.org/coaching-supervision-4/

Lai atrastu sev piemērotāko supervizoru, te būs daži kritēriji, kas palīdzēs izvēlēties labu šīs jomas profesionāli. Protams, personībai un jūsu uzticībai šim cilvēkam ir izšķirošā nozīme.

Kritēriji koučinga supervizora izvēlē (pēc Edna Murdoch skolas standartiem):

  • Supervīziju apmācība un pieredze
  • Koučinga apmācība un pieredze
  • Zināšanas par korporatīvo dzīvi un organizāciju sistēmām
  • Vērā ņemamas zināšanas personības psiholoģijā, organizāciju psiholoģijā
  • Spēja strādāt ar atšķirīgiem koučinga stiliem
  • 5 gadu koučinga prakses vai koučinga mentora pieredze
  • Plašas zināšanas par koučinga prasmēm
  • Augsti ētiskie un profesionālie standarti
  • Supervizē savu profesionālo darbību

Ja vēlaties strādāt ar koučinga supervizoru Latvijā, aicinu ikvienu (ne tikai ICF biedrus) pievienoties īpašai supervīzijas grupai priekš koučinga profesionāļiem. Šeit plašāka informācija: http://katrinaosleja.lv/supervizijas-kouciem/

2016-12-KatrinaOsleja-roundRaksta autore:
Katrīna Ošleja, PCC, vadības koučs
http://katrinaosleja.lv/