08 Oct

Labrīt – svētdienas rītā! (Pārdomas)

Laiks, kad daļa pilsoņu dodas uz baznīcu. Kādēļ svētdienā? Kāda ir motivācija? Ko viņi tur dara? Iespējams inerce, iespējams sakārto sevi, iespējams meklē atbalstu un tādu ir ar vien