25 Oct

Veļu laiks organizācijā

Rudens ir pārdomu, atvadīšanos un jaunu plānu būvēšanas periods. Organizāciju un vadības komandu dzīvē šis ir spraigs un izaicinošs laiks, kurā rodas idejas par iespējamo pārmaiņu nepieciešamību. Kā īstenot pārmaiņas,