22 Feb

Izdzīvošana vai attīstība?

Organizāciju kā sistēmu virza divi nopietni spēki – izdzīvošana un attīstība. Un, ja mēs būtu drosmīgi nosaukt lietas īstajos vārdos, tad ieraudzītu, ka organizācija kā sistēma var vai nu izdzīvot,
03 Jan

Kur ir vieta mārketingam?

Nesen es vadīju sistēmisko vadības sesiju kādas organizācijas vadības komandai, kurā, kopīgi ar dalībniekiem pētījām viņu esošos šī brīža izaicinājumus organizācijā. Vairumam vadības komandas dalībnieku bija būtiski saprast, kā sasniegt
08 Oct

Labrīt – svētdienas rītā! (Pārdomas)

Laiks, kad daļa pilsoņu dodas uz baznīcu. Kādēļ svētdienā? Kāda ir motivācija? Ko viņi tur dara? Iespējams inerce, iespējams sakārto sevi, iespējams meklē atbalstu un tādu ir ar vien