07 May

Anna Zalucka

Anna Zalucka

Es strādāju gan biznesa vidē, gan ar privātiem klientiem.

Mani klienti no biznesa vides ir vadītāji, kas vēlās veiksmīgi organizēt sadarbību attālinātās komandās, saglabājot produktivitāti un nodrošinot darbinieku labsajūtu, komandas garu, tradīciju un kultūras veidošanu.

Mani privātie klienti ir drosmīgās sievietes, kas vēlās īstenot savus sapņus, pat ja tas prasīs drastiskas pārmaiņas viņās un viņu dzīvēs.

Es ticu cilvēkiem un uzskatu, ka jebkurš ir spējīgs uz izciliem sasniegumiem. Es uzskatu, ka cilvēka darbs ir viņa dzīves turpinājums, un man ir svarīgi darīt to, kas tiešām dod gandarījumu un prieku.

Manu CV var apskatīt šeit.