03 Apr

Inga Geka

Kā mainīt dzīvi?
Ko izvēlēties?
Kā kļūt laimīgam?
Ko es īsti vēlos?
Kas ir mans aicinājums?
Šie ir daži no jautājumiem, ar kuriem vērsties pie Ingas. Inga ir Apzinātības koučs un ar savu kouča
darbu veicina apzinātību – par sevi, apkārtējo vidi un pasauli kopumā. Apzinoties savus mērķus,
stiprās puses, pieejamos resursus, cilvēks atrod vislabāko un piemērotāko veidu, kā mainīt savu dzīvi.
Apzinātība ir pilnīga klātesamība dotajā brīdī. Apzinātība ceļ dzīves kvalitāti, palīdz būt mierīgākiem,
produktīvākiem un apmierinātākiem. Koučinga sesijas klientam ir brīnišķīga iespēja pilnībā veltīt laiku
un uzmanību tikai sev un savu atbilžu meklējumiem.
Inga strādā gan ar individuāliem klientiem, gan ar komandām, tajā skaitā arī biznesa vidē. Ingai ir
vairāk kā 10 gadu pieredze personāla vadībā, klienti bieži vēršas pie Ingas arī ar jautājumiem, kas
saistīti ar darbu – karjeras izvēle, komandas vadība, darba attiecību uzlabošana un tamlīdzīgi.
Kopš 2017.gada Inga ir sertificēts Ēriksona koučs, apguvusi sekojošas sertificētas Erickson Coaching
International programmas “The Art and Science of Coaching”, “High Performance Team Coaching”,
“Workplace Coaching”, “The Art and Science of Mindfulness”.