Lāsma Poļikeviča
Personības izaugsmes koučs, ACC
+371 29343100

Lāsma ir komandu un personības izaugsmes koučs, kurš tic, ka mums katram ir iespējama
tāda dzīve, kādu patiesi vēlamies. Lāsma atbalsta cilvēkus, kuri vēlas atrast savu turpmāko
virzienu dzīvē un gūt piepildījuma sajūtu.

“Katram cilvēkam ir unikāla pieredze, savi talanti un vēlmes, tāpēc ir gandrīz neiespējami
“pateikt priekšā”, kas būtu jādara tālāk. Apvienojot savu ilggadējo pieredzi biznesa vidē un
gūtās iemaņas, strādājot par skolotāju programmā “Iespējamā misija”, esmu sev atradusi un
iemīlējusi koučinga pieeju, kur koučs ir kā atbalsts, ļaujot ielūkoties cilvēkam sevī dziļi iekšā
un atrast tur meklētās atbildes. Vēl vairāk, rast pašam savu motivāciju, nevis pieņemt
sabiedrības vai kāda cita uzspiesto viedokli. Koučs ir klātesošs, dod laiku un telpu ieklausīties
savā būtībā un, balstoties uz savām vērtībām, izvirzīt tālākos mērķus.”

Izglītība:
Profesionāls koučs ACC, “The Art and Science of Coaching”, Erickson Coaching International.
“High Performance Team Coaching”, Erickson Coaching International.

“The Art & Science of Mindfulness”, Erickson Coaching International.

Bc.psych.apmācībā (2020-2023)

Bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā, RTU.