13 Mar

Madara Lauga

  • Organizāciju un uzņēmumu pārmaiņu vadības koučs
  • Vadības līderības koučs
  • Komandu koučs

Ar pieredzi biznesa vadībā, veiksmīgi vadījusi vairākus uzņēmumus, tai skaitā StartUp, vairāk kārt veiksmīgi personīgi ieviesusi pārmaiņas dažāda profila uzņēmumos.

Līdzšinējā pieredze darbā ar dažādu jomu uzņēmumiem – būvniecības, inženierzinātņu, ražošanas, zinātniskās pētniecības, apmācību, finanšu un IT jomā, gan arī valsts pārvaldē un tirdzniecībā (B2B, B2C).

Izglītība: Maģistra grāds biznesa vadībā, starptautiska pieredze darbā, arī studijās (Vācija) un prakse (Peru, ASV). Apgūta kouča profesija (ICF akreditēta) programmā “Koučinga Māksla un Zinātne”, papildus iegūts Erickson Coaching International sertifikāts ”Apzinātības Māksla un Zinātne”, Kā arī Coaching and Mentoring International “Komandu koučinga pamati”. Papildus jau otro plūsmu pēc kārtas turpinu attīstīties individuālā un komandu koučinga jomā, asistējot Rīgas Koučinga Skolas kursa “Koučings darba vietā” ietvaros.

Mana stiprā puse ir dabiska spēja virzīties uz pozitīvu rezultātu sarežģītu un augsta līmeņa milzīga mēroga projektu problēmsituāciju risināšanā pārrunu ietvaros starp ļoti dažāda spektra profesionāļiem ar ļoti atšķirīgiem saskarsmes stiliem un komunikācijas spējām, tādējādi panākot labāko iespējamo rezultātu iesaistītajām pusēm.

Es iestājos par atbildīgu un apzinātu dzīves veidu, darot visu pamatīgi, pieņemot lēmumus un veidojot savu nākotni ilgtermiņā.

Koučings priekš manis ir par spēcīga vienota veseluma veidošanu, jo kā zināms pārmaiņas rada sadrumstalotību un ne visas apakšsistēmas spēj pielāgoties pārmaiņām vienādā ātrumā. Iekšēji sadrumstalota sistēma izēd to enerģiju, ko vienots veselums var izmantot, lai strādātu uz ārējo pasauli/tirgu savu sasniegumu palielināšanai. Un šeit jau var runāt gan par atsevišķa indivīda iekšējām sistēmām, gan komandas, gan organizācijas vai pat sabiedrības vienota holistiska veseluma veidošanu, kad sistēma darbojas kā pulksteņa mehānisms savu enerģiju virzot jau konkrētu mērķu sasniegšanai, viedā un efektīvā veidā izmantojot pārmaiņu radītās izdevības apmierināt klientu vajadzības, līdz ar to arī piepildot biznesa veidošanas likumsakarīgo mērķi akcionāriem – nest peļņu.

Detalizētāka informācija par manu līdzšinējo pieredzi un izglītību atrodama manā LinkedIn profilā: Madara Lauga LinkedIn

Skype: madaralauga