Sandra Liepa
Biznesa un personīgās izaugsmes koučs
29279218

– Biznesa un personīgās izaugsmes koučs kopš 2012.gada
– Biznesa trenere cilvēku vadīt prasmēs un darbinieku attīstībā kopš 2007.gada
– Lietpratēja personāla vadības, atlases, atalgojumu sistēmu izveides jautājumos
– Darba valodas LV/ RU / EN

Sandra koučinga pamata izglītību ieguvusi Baltic Coaching Centre 2012.gadā un
nenogurstoši turpina savu profesionālo prasmju attīstību un personisko izaugsmi.
Praktizējošs koučs ar 10 gadu pieredzi. Sandra arī nodrošina vadītāju apmācību par
darbinieku vadību un koučinga metožu izmantošanu vadītāju darbā.

DARBA PIEREDZE
Sandrai ir vadības pieredze vairāk kā 20 gadus dažādu nozaru starptautiskos un vietēja
kapitāla uzņēmos. Sandra ir specializējusies vadītāju un darbinieku personīgās izaugsmes
veicināšanā, darbinieku atlasēs, atalgojuma un motivācijas sistēmu izveidē, uzņēmu
stratēģiju definēšanā un darba izpildes mērķu noteikšanā, darba sniegumu vadībā,
darbinieku novērtēšanas un attīstības pārrunu vadībā.

IZGLĪTĪBA
Sandra papildus kouča prasmēm ir
– ieguvusi psihoterapeita zināšanas un absolvējusi St.Pēterburgas Geštalta institūtu,
– apguvusi psiholoģisko konsultēšanu St.Pēterburgas Psihologu ģildē,
– maģistrs uzņēmējdarbībā (MBA), RTU un Buskerud University College (Norvēģija)
programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”,
– maģistrs bioloģijā, bioķīmijā (Latvijas Universitāte),
– kvalificēts speciālists Starptautiskajās ekonomiskajā attiecībās (Latvijas Universitāte).