25 Oct

Veļu laiks organizācijā

Rudens ir pārdomu, atvadīšanos un jaunu plānu būvēšanas periods. Organizāciju un vadības komandu dzīvē šis ir spraigs un izaicinošs laiks, kurā rodas idejas par iespējamo pārmaiņu nepieciešamību. Kā īstenot pārmaiņas, lai tās attaisnotu ieguldīto enerģiju un radītu paliekošu pozitīvu efektu?

Organizācijas bieži runā par pārmaiņu nepieciešamību, bet faktiski īstenot pārmaiņas ir sarežģīts process, kas prasa prasmes, laiku un naudu. Ikvienam no mums pārmaiņu process ir izaicinājumu pilns. Bieži organizācija būtiskas pārmaiņas nevar īstenot bez ārēja atbalsta. Tādēļ, turpmāk daži punkti, kas palīdz šo procesu labāk saprast un sagatavoties.

Paskatīties acīs realitātei

Organizācijas galvenais izaicinājums, ir spēt saprast to, kā tā pati funkcionē un kur ir šī brīža lielākie izaicinājumi. Esot daļai no organizācijas sistēmas, tās vadībai un darbiniekiem ir gandrīz neiespējami saskatīt “pilnu bildi”, saņemt objektīvu atgriezenisko saiti un saprast, ko no organizācijas šobrīd prasa tirgus, sabiedrība un dzīve kopumā.

Veiksmīgas pārmaiņas organizācijās sākas ar izpēti, nosakot un apzinot faktisko situāciju. Paskatīties acīs realitātei – tas nozīmē saprast cik veiksmīgi mēs esam, kas mums izdodas un kas nē, uz kuriem jautājumiem mēs nekad neesam spējuši apskatīties, ko mēs laika gaitā esam pazaudējuši, no kā atteikušies, par ko esam kļuvuši. Tik vienkārši, un reizē – tik sarežģīti.

Un pārmaiņas – tas nekad nav par naudu, tas ir par dzīvi. Nauda ir izmērāms rezultāts.

Atvadīties no liekā

Pirms kalt plānus nākamajam periodam, būtiski apzināt, ko organizācija vairs neturpinās darīt, no kā tai laiks atvadīties. Dažreiz, tās ir neticami vienkāršas lietas, kas izmaina organizācijas stāstu. Piemēram, tiešām pateikt paldies visiem, kas ir strādājuši šajā organizācijā un vairs neturpinās to darīt. Vai, piemēram, atteikties no mērķiem, kuri vairs nav aktuāli. Vai idejām, kuras izrādījās utopiskas vai, kurām vēl nav pienācis laiks. Vai beidzot izsludināt, ka pārmaiņas organizācijā, kuras jau ir ilgušas 2-3-5-10 gadus beidzot ir beigušās. Starp citu, pastāvīga reorganizācija, ir viens no  galvenajiem darbinieku motivācijas nogalinātājiem, ko ir grūti atjaunot ar novērtējumu un pat materiālu atlīdzību.

Izprast mērķus

Organizācijām ir būtiski plānot nākotni – noteikt gudrus, sasniedzamus un izaicinošus mērķus. Plānotā nākotne ir tā, ko organizācija pati nosaka, uz ko virzās. Taču ikviens organizācijā strādājošais zina, ka ne visus mērķus iespējams sasniegt, ne visi no tiem piepildās. Kāpēc? Analītiski domājot, mēs sakām, ka tas ir dēļ noteiktiem ierobežojumiem. Un tomēr, pat vadot riskus un pieņemot dažādus preventīvus pasākumus, tas turpinās – ne visu iespējams sasniegt.

Tiešām gudras organizācijas ņem vērā ne tikai plānoto nākotni, bet domā arī par tādu jēdzienu, kā “nākotne, kas rodas vai tuvojas” (emerging future). Kāda nākotne sagaida jūsu organizāciju (neatkarīgi no tā, ko jūs plānojiet)? Kādi lielāki procesi ietekmē organizācijas izredzes un iespējas? Ieviešot pārmaiņas, jāskatās uz to, kā organizācija iekļaujas sabiedrības procesos, ko tā rada, kam kalpo.

Būtu labi atrast atbildi uz jautājumu – priekš kam mēs kā organizācija esam vajadzīgi, kāpēc mums būtu jāpastāv?

Pārmaiņas vai transformācija?

Pārmaiņas un transformācija ir atšķirīgi procesi, kaut arī mēs šos jēdzienus bieži lietojam, kā sinonīmus. Pārmaiņas organizācijā ir tad, kad mainās tās atsevišķi elementi, bet organizācija kopumā saglabājas. Transformācija ir process, kuras rezultātā “dzimst” kaut kas pavisam atšķirīgs. Mēdz gadīties situācijas, ka uzsākot pārmaiņas organizācijā un atbildot sev uz jautājumiem pēc būtības, organizācijas vadība saprot, ka tas, kas tiešām ir nepieciešams, ir transformācija. Transformatīvie procesi prasa lielu uzdrīkstēšanos. Atdeve no tiem ir jauns starts, enerģija un resurss. Un citi izaicinājumi.

Lai mums visiem skaists šis laiks un pietiek drosmes pieņemt svarīgus lēmumus.

Iveta ApineRakta autore:
Iveta Apine, vadības koučs
ICF Latvia valdes locekle
www.humulus.lv
www.constellationsriga.lv