Evita Melne

Transformāciju koučs
www.evitamelne.com
info@evitamelne.com
linkedin.com/in/evita-melne-39a03980
evitamelne_coaching (Instagram)

Unikalitāte koučingā
Koučinga metode, kas apgūta Kanādā, Starptautiskās Koučinga federācijas akreditējajā Erickson Coaching International programmā (PCC līmenis), ir balstīta uz risinājumiem vērstu pieeju. Tas nozīmē, ka koučinga sesijās fokusēsimies uz iekšējiem resursiem un prasmēm nākotnē, atmetot pagātnē pieļautās kļūdas un šī brīža neapmierinātību.

Koučinga sesijās iekļauj arī neirozinātnes principus un meditācijas, lai piekļūtu dziļākiem apziņas slāņiem. Izmantotās metodes ļauj vieglāk mainīt domāšanu, attieksmi, uzvedību, kā arī radīt jaunus, iedvesmojošus ieradumus, kas, savukārt, palīdz virzīties tuvāk izaugsmei.
​ ​
Koučinga sesijās papildus izmanto arī stratēģiskās vadības prasmes, lai atbalstītu ceļā uz līderības attīstīšanu. Mērķis nav iedot vienu īsto recepti līderības prasmju attīstīšanai un uzturēšanai, koučinga sesijās strādājot spēt rast paša spēkiem – savu personīgo un profesionālo mērķu iedzīvināšanu.

Pieredze
Vairāk kā 10 gadu pieredze komandu vadībā un līderībā - finanšu un telekomunikācijas nozarēs, tādos uzņēmumos kā Citadele Banka un LMT.

Sertifikāti un Izglītība
  • Bakalaura grāds- Ekonomika (Latvijas Universitāte, EVF)
  • Maģistra grāds- Stratēģiskā vadība un līderība (Latvijas Universitāte, EVF)
  • Šobrīd aktīvas studijas - Doktorantūra - Ekonomika

Darba valodas: LV / EN