Rita Sprindžuka

Integrālais koučs
www.ritasprindzuka.lv
rita@ritasprindzuka.lv
Linkedin
Facebook

Pieredze un unikalitāte koučingā
Integrālā koučinga metode, ko izmantoju darbā ar klientiem, ir balstīta Kena Vilbera Integrālās teorijas principos. Tā cilvēku uztver, kā daļu no vienota veseluma, ko veido dažādas perspektīvas. Attiecīgi nav vienotas universālas pieejas, kas der visiem, bet katrai situācijai un katrai personībai tiek piemeklēts tieši viņam piemērotākais ceļš uz pārmaiņām.
Šīs metodes mērķis ir stabilu un noturīgu ilgtermiņa pārmaiņu ieviešana cilvēka dzīvē nevis tikai konkrētu mērķu sasniegšana. Tāpēc darbs notiek ilgtermiņā un balstīts katra individuālajās vajadzībās, atkarībā no dzīves situācijas, apstākļiem, kuros cilvēks atrodas, kā arī personības kopumā.
Ar integrālā koučinga metodes palīdzību iespējams ne vien iet savu mērķu sasniegšanas virzienā, bet arī ieraudzīt situāciju un apstākļus, kas šobrīd traucē sasniegt vēlamo un dzīvot piepildītāk, laimīgāk. Kopīgi atklājam traucējošas domas un uzskatus, transformējam tos jaunā skatījumā un drosmē rīkoties citādi kā līdz šim.
Vienlaikus šī pieeja paver iespēju caur dažādiem instrumentiem atklāt savas personības dziļākās šķautnes, pamanīt savu patieso potenciālu un pilnveidot to, tādejādi kļūstot ne vien par laimīgāku personību, bet arī veiksmīgāku cilvēku.
Es ticu dzīves sniegtām iespējām, ja vien paši spējam tās pamanīt un likt lietā saskaņā ar savu patieso būtību. Tomēr ir svarīgi apzināties un nošķirt, kuri ir mūsu pašu mērķi un kuri ir sabiedrības vai ģimenes iedēstītie.

Profesionālā pieredze
Integral Professional Coach
Stella Orta
Jul 2017 - Present

Vidzemes plānošanas reģions
Uzņēmējdarbības konsultants
Jan 2023 - Present

LTRK
Head of Foreign Affairs department
Latvian Chamber of Commerce and Industry
Mar 2013 - May 2014

Know How Lab, SIA
Owner
Import-export consultations
2010 - 2016

LIAA
Export project manager for construction industry
Dec 2007 - Jul 2010

Sertifikāti un Izglītība
  • Integral Coaching Canada ACM 2017
  • Integral Coaching Canada PCM 2018

Darba valodas: LV / EN