Bloga raksti

Kas iespējo pārmaiņas?

Neatkarīgi no organizācijas lieluma, veida, misijas un struktūras, vadītājiem ir jāizprot, kāpēc, kā, ko un kad mainīt kaut ko organizācijā. Šis izaicinājums ir tik nozīmīgs, ka "pārmaiņu vadības" lauks pats par sevi ir pamatīga joma.

Iespējams, ka "pārvaldīt" pārmaiņas ir fundamentāli kļūdains uzstādījums, jo vadīšanas princips ir vērsts uz rādītājiem un, līdz ar to, koncentrējas uz viegli izmēramiem rezultātiem. Šī pieeja ir nepilnīga priekš transformācijas, jo efektīva pārvaldība nerada pārmaiņas; efektīva pārvaldība var tikai pārmaiņas veicināt.

Transformāciju iespējo efektīva līderība.

Pašas pārmaiņas rada efektīva līderība, pieskaroties visam tam, ko ierastā veidā ir grūti izmērīt. Efektīva līderība ir saistīta ar to, ko cilvēki jūt, jo jūtas nosaka kultūru.

Augsti efektīvas vadošās nozares organizācijas kā primāru akcentē līderu un kultūras attīstību, kas balstīta uz dažādu izjūtu atzīšanu, jo tieši tas ir īsākais ceļš uz cieņu, veselīgu sabiedrību un savstarpēju sadarbību.

Kādas izvēles līderiem ir jāizdara, lai iespējotu cilvēku gribu sadarboties, liekot komandas panākumus priekšplānā pirms individuāliem panākumiem? Kādas sajūtas rada būt izcili funkcionējošas komandas kultūrā? Šie jautājumi var rosināt jūsu domu.

Raksts pieejams arī: LinkedIn
Blogs