Darbinieku emocionālās labsajūtas veicināšana darba vidē
Sveicināti!
ICF Latvia projekta ietvaros tiek veikta aptauja par darbinieku emocionālo labsajūtu darba vidē. Zemāk ir pieejami vairāki jautājumi un apgalvojumi, uz kuriem lūdzam Jūs atbildēt. Nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Jūsu sniegtās atbildes ir konfidenciālas un tiks analizētas tikai apkopotā veidā.
Uzņēmuma nosaukums, kurā strādājiet:
Kods, kuru Jūs izvēlējāties, aizpildot 1.anketu (sev tuva cilvēka vārds un dzimšanas datums):
Kādas koučinga sesijas projekta ietvaros tika īstenotas?
Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties Individuālās sesijas, lūdzu atzīmējiet cik sesijas tika īstenotas:
Ja iepriekšējā jautājumā izvēlējāties Grupu/Komandu sesijas, lūdzu atzīmējiet cik sesijas tika īstenotas:
Kā Jūs kopumā novērtējat sasniegto rezultātu izvirzītajam mērķim, ar kuru vērsāties pie kouča?

Kā Jūs vērtētu partnerību ar kouču (lūdzu atzīmējiet katru apgalvojumu):
Kopējā apmierinātība ar sadarbību?
Izskaidroja koučinga būtību un nepārkāpa koučinga robežas:
Ievēroja ētikas standartus un saglabāja konfidencialitāti:
Bija ieinteresēts un izzināja Jūsu aktuālo jautājumu:
Veicināja uzticēšanos, radot drošu vidi un izturoties cieņpilni:
Bija atvērts, elastīgs un uzturēja klātesamību:
Aktīvi klausījās, lai Jūs izprastu un atbalstītu:
Sekmēja izpratni par Jums aktuālo jautājumu, veicināja izaugsmi un virzību uz risinājumu:

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet katru apgalvojumu un novērtējiet to, atzīmējot Jums atbilstošāko atbildi:
Kopumā es jūtos labi un apmierinats ar sevi (emocionāli, fiziski utt.).
Es jūtos emocionāli spēcīgs un izturīgs.
Man nav viegli izteikt savas emocijas konstruktīvos veidos.
Esmu elastīgs un pozitīvi pielāgojos pārmaiņām.
Es nejūtos pietiekami spēcīgs, lai ātri atgūtos pēc zaudējuma vai vilšanās.
Es spēju atpazīt un kontrolēt situācijas, kas man rada stresu.
Man ir grūti pieņemt sevi tādu, kāds es esmu.
Es mēdzu satraukties par to, ko citi par mani domā.
Būt apmierinātam ar sevi man ir svarīgāk nekā būt citu pieņemtam.
Es sen jau pārstāju mēģināt veikt lielus uzlabojumus vai pārmaiņas savā dzīvē.
Es esmu pārliecināts par savu viedokli, pat ja tas atšķiras no citiem.
Kopumā es jūtos, ka kontrolēju situāciju, kurā esmu.
Ikdienas pienākumi bieži mani pilnībā izsmeļ.
Es saskatu, ka dzīve ir nemitīgs mācīšanās, pārmaiņu un izaugsmes process.
Daži cilvēki bezmērķīgi klīst cauri dzīvei, bet es neesmu viens no tiem.
Veidot savstarpējās attiecības darba vidē man ir apgrūtinoši un pat kaitinoši.
Kopumā es jūtos pārliecināts un pozitīvs par sevi un savu profesionālo pieredzi.
Man patīk lielākā daļa savas personības iezīmes.
Es bieži jūtos vientuļš darbā, jo man ir maz kolēģu, ar ko aprunāties par saviem kreņķiem.
Es zinu, ka es varu saviem kolēģiem uzticēties un viņi var uzticēties man.
Es agrāk sev uzstādīju mērķus, taču tagad tas šķiet nelietderīgi.
Man patīk veidot nākotnes plānus un strādāt pie to realizēšanas.
Pagātnē esmu pieļāvis kļūdas, bet es jūtu, ka kopumā viss, kas noticis, ir nācis par labu.
Vieta Jūsu komentāriem: